Alpská sůl Při výrobě používáme sůl s jódem V naší kuchyni používáme sůl s jódem
 

Nařízení REACH

Solsan

1. června 2007 vyšlo nařízení REACH, které platí jako celoevropský zákonný předpoklad pro chemické látky.

Chlorid sodný je vyňat z ustanovení tohoto nařízení, neboť se jedná o chemicky neměnitelnou látku z přírodních zdrojů. Pro tyto produkty platí úprava o výjimkách dle dodatku V, 7 REACH nařízení. Proto pro soli, které jsou získávány z alpských pramenů, kamenné soli a mořské soli vyplývá, že nepodléhají požadavkům nařízení REACH a tudíž odpadá povinnost registrace.

Naše potraviny a krmiva, které mimo soli obsahují i jiné přísady, jsou rovněž z ustanovení REACH vyjmuta. Toto platí také pro dusitanové nakládací soli.

Solné výrobky pro jiné použití, např. pro zimní údržbu silnic a pro chemický průmysl, ke kterým se přidává přísada proti spékaní, se prohlášení REACH dotýká nepřímo: Přísada proti spékání, jako syntetická chemikálie s použitelným množstvím s více než 1 000 kg/rok, musí být registrována. Uprostřed roku 2008 ve stanovené lhůtě provedeme předregistraci přísady proti spékání u Evropské agentury pro chemikálie v Helsinkách.

Jelikož naše solné výrobky nejsou zařazeny jako nebezpečné látky a nepodléhají povinnosti registrace, odpadá tedy i povinnost vyhotovení bezpečnostních listů. Abychom ale vyšli vstříc požadavkům našich zákazníků, bezpečnostní listy na dobrovolném základě vydáváme.

Na základě nařízení REACH nedochází k žádným změnám v našem sortimentu výrobků, všechny dosavadní výrobky budou i nadále nabízeny.

Zde je možno vyžádat zaslání bezpečnostního listu:

Firma:
Oslovení: *
Příjmení: *
Jméno: *
Telefon:
E-Mail: *
Požadovaný bezpečnostní list pro výrobek: *
Vaše sdělení:
Pole označená * jsou povinná a musí být vyplněná
 
Copyright Solsan, a.s.
Sitemap | Impressum | Ochrana osobnĂ­ch ĂşdajĹŻ