Alpská sůl®Přírodní alpská pramenná solanka je jedinečná surovina, ze které se získává metodou rekrystalizace solanky v solivaru (odpařováním vody ze solného roztoku) známá Alpská sůl.