Solsanka®Solsanka je malospotřebitelská značka solivarské nebo mořské soli určené k lidské spotřebě. Sůl je nosič chutí, konzervační prostředek a též ideální nosič látek podporujících zdraví. Solné produkty značky Solsanka se staly již v domácnostech nepostradatelnými.