Posypová sůl pro zimní údržbu silnic

Zimní údržba


Posypová sůl kamenná
zrnitost tř. M (volně)

Posypová sůl kamenná
zrnitost tř. M (1000 kg)

BigBag

Efektivní výrobky pro účinnou zimní údržbu

Procházka zasněženou zimní krajinou, lyžování po sněhobílých sjezdovkách nebo bruslení na zamrzlém jezeře, kdo to nemiluje? Ale zima má mnoho tváří: namrzlé silnice, auta zápasící se smykem nebo lidé, klouzající na zledovatělých chodnících.

Obzvláště v silniční dopravě jsou pro bezpečnost všech účastníků silničního provozu nezbytné cesty bez sněhu a ledu. Zde hraje hlavní roli posypová sůl.

Prostřednictvím fyzikálně-chemické přeměny ledu a sněhu na vodu se sníží bod mrznutí, čímž se dosáhne trvalého odstranění kluzkosti. Kromě posypové soli jsou však pro zajištění bezpečnosti na našich silnicích i při nepříznivých povětrnostních podmínkách nezbytné vyspělé technologie, jako je technologie vlhčené soli, optimálně koordinovaný postup, přesně definované rozložení úkolů a obezřetné chování všech účastníků silničního provozu.Posypová sůl kamenná


K zajištění bezpečnosti na našich cestách

  • rychlá účinnost
  • dlouhá skladovatelnost
  • ekonomické použití
  • konzistentní kvalita
  • v různých zrnitostních třídách

Použití posypové soli je v zimě nezbytné pro zajištění bezpečnosti na našich silnicích. Pokud by dálnice, státní a okresní silnice, jakož i městská silniční síť nebyly v zimě dostatečně ošetřeny posypovou solí, došlo by k dopravnímu chaosu se značnými důsledky pro celou ekonomiku.

Společnost Südwestdeutsche Salzwerke AG s cílem minimalizovat tyto důsledky v oblasti bezpečnosti dopravy a životního prostředí úzce spolupracuje se svými zákazníky. Základem úspěšné spolupráce založené na partnerství jsou bohaté zkušenosti našich vyškolených zaměstnanců.


.
.

Všechny naše posypové soli jsou v souladu s novou evropskou normu ČSN EN 16811-1, Zařízení a produkty pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 1: Chlorid sodný - Požadavky a zkušební metody (datum účinnosti 1. 3. 2017).

VÝKONNÁ LOGISTIKA PRO OPTIMÁLNÍ SERVIS

Již na jaře jsou přípravy na nadcházející zimu v plném proudu. Naše společnost udržuje řadu externích skladů, které jsou v letních měsících naplněny tak, abychom mohli svým zákazníkům dodat dostatečné množství posypové soli i decentralizovaně a to i v případě dlouhotrvající zimy. Stejnou měrou k zabezpečení provozu v zimě přispívají zákazníci letním naskladněním vlastních skladů.

Využívání moderních komunikačních technologií, integrace zdrojů a zákaznicky orientovaná síť skladů vytváří výkonný logistický systém. To poskytuje zákazníkům optimální služby a velmi rychlé a včasné dodávky.

Do logistických procesů jsou zahrnuty všechny druhy dopravy, jako je lodní, železniční a silniční doprava. Pro garantovaný tok zboží je nepostradatelné, kromě komunikačních technologií a nákladového prostoru, dostupnost dostatečně flexibilních výrobních kapacit a skladovacích zařízení. Tyto podmínky jsou u společnosti Südwestdeutsche Salzwerke AG splněny.

V praxi jsou samozřejmé logistické optimalizační procesy, jako např. Just In Time, elektronická výměna dat (EDI), zpětná vysledovatelnost pomocí dopravních etiket EAN 128 jakož i Business to Business aktivity.


Pomůcky pro cestáře


sůl.eu


Závislost bodu tuhnutí roztoku chloridu na jeho koncentraci

Tabulky tuhnutí chloridu sodného (NaCl) a chloridu vápenatého (CaCl2).

Spotřeba soli pro výrobu nasycené solanky 27%

Spotřeba nasycené solanky a mísící vody pro výrobu solanky požadované koncentrace.


Skladba zrnitosti posypové soli

Značení zrnitosti posypové soli dle EN 16811-1:2016-10.