Posypová sůl pro zimní údržbu silnic

Skladba zrnitosti posypové soli dle EN 16811-1:2016-10

Sítová analýza

Průchod sítem v % hmotnostního podílu:

Třída zrnitosti EF (extra jemná sůl)
Třída zrnitosti F (jemná sůl)

0,125 mm  ............................... (≤ 5)

0,8 mm      ............................... (25 až 100)  

2,0 mm      ............................... (100*)

0,125 mm  ............................... (≤ 5)

0,8 mm     ............................... (10 až 40)  

1,6 mm     ............................... (30 až 80)

3,15 mm   ............................... (90 až 100)

5,0 mm     ............................... (100**)


Třída zrnitosti M (středně hrubá sůl)
Třída zrnitosti C (hrubá sůl)

0,125 mm ............................... (≤ 7)

0,8 mm    ............................... (5 až 35)

1,6 mm    ............................... (10 až 60)

3,15 mm  ............................... (45 až 90)

6,3 mm    ............................... (100**)

0,8 mm     ............................... (≤ 35)

3,15 mm   ............................... (30 až 80)

6,3 mm     ............................... (75 až 95)

10 mm      ............................... (100***)

*       2 % hmotnostního podílu výrobní tolerance s největší zrnitostí ≤ 3 mm 

**     2 % hmotnostního podílu výrobní tolerance s největší zrnitostí ≤ 8 mm

***   2 % hmotnostního podílu výrobní tolerance s největší zrnitostí ≤ 12 mm