Posypová sůl pro zimní údržbu silnic

Závislost bodu tuhnutí roztoku chloridu na jeho koncentraci

Fázový diagram směsi NaCl - H2O

Například při 20 °C a 5% koncentraci jsme v oblasti kapalina - všechna sůl je rozpuštěna. Zvýšíme-li ale při stejné teplotě koncentraci na 40 %, voda už tolik soli pojmout nedokáže a nějaká sůl zůstane nerozpuštěna – jsme v části kapalina + NaCl.

Teplota tání s rostoucí koncentrací nejprve klesá. Přechod kapalina -> kapalina + led je pro 0% koncentraci na 0 °C a klesá až k -21,1 °C pro asi 23% koncentraci soli ve vodě (eutektický bod).

Dalším zvyšováním koncentrace soli už teplota tání neklesá, místo toho se dostáváme do oblasti, ve které vedle sebe existuje tekutá voda a hydrohalit (NaCl·2H2O).


Závislost bodu tuhnutí roztoku chloridu sodného (NaCl) na jeho koncentraci

koncentrace NaCl Bod tuhnutí
(%) (°C)
5 -3,0
10 -6,8
11 -7,5
12 -8,4
13 -9,2
14 -10,1
15 -11,0
16 -12,1
17 -13,0
18 -14,2
19 -15,0
20 -16,0
21 -18,0
22 -19,5
23 -21,1

Závislost bodu tuhnutí roztoku chloridu vápenatého (CaCl2) na jeho koncentraci

koncentrace CaCl2 Bod tuhnutí
(%) (°C)
5 -2,4
10 -5,8
12 -7,5
15 -10,5
17 -13,3
20 -18,0
22 -22,0
25 -29,5
27 -35,5
28 -39,2
29 -45,0
29,7 -52,0
30 -47,5
31 -39,0
32 -31,0
33 -23,7
34 -17,0
35 -11,0
36 -5,2
37 -0,8
38 3,8