Dobývání soli v dole Heilbronn

V dole Heilbronn se používají dvě metody těžby.

a) Těžba metodou vrtání a odstřelu

vrtání a odstřel_a.jpg

Krok 1: Vrtná souprava vytváří pomocný otvor pro trhací práce.

vrtání a odstřel_b.jpg

Krok 2: Nejmodernější, číslicově řízená vrtací souprava vytváří 70 otvorů pro umístění trhaviny.


vrtání a odstřel_d.jpg

Krok 3: Speciální vozidlo naplňuje pneumaticky otvory trhavinou.

vrtání a odstřel_c.jpg

Krok 4: Odstřel solné horniny.


vrtání a odstřel_e.jpg

Krok 5: Odstraňování uvolněné soli ze stropu sloje. Tímto se zabráňuje nehodám způsobených nenadálým spadnutím. 

vrtání a odstřel_f.jpg

Krok 6: Elektrický nakladač nakládá a transportuje sůl do drtiče.vrtání a odstřel_g.jpg

Krok 7: Drtič rozdrtí sůl pro další přepravu na dopravním pásu.b) Těžba kontinuální dobývacím kombajnem (Continuous Miner)

Miner_a.jpg

Krok 1: Continuous Miner (CM) frézuje a nakládá sůl do nákladních aut s posuvnou korbou.

Miner_b.jpg

Krok 2: Nákladní auto s posuvnou korbou transportuje sůl od CM ke vkládacímu dopravníku dopravního pásu.