Regenerační sůlKdo by to neznal? Nepěkné šmouhy na sklenicích, tvrdé ručníky nebo vlasy bez lesku po osprchování. Vinu na tomto má vápník a hořčík - ti způsobují usazování vápníku a tvrdost vody.

Jednoduchým a spolehlivým řešením je změkčování vody iontovou výměnou. Sodík obsažený v regenerační soli odstraňuje tvrdost vody. Výsledkem je poté výrazně měkčí voda. Použití regeneračních solí přináší i pozitivní výsledky: měkká voda poskytuje nejen větší komfort, ale i snížení spotřeby energie a úspory ve spotřebě pracích a čisticích prostředků a tím zmírnění zátěže na životní prostředí.

Princip změkčování vody

Ve vodě obsažené ionty vápníku a hořčíku (příčina tvrdé vody) se zachytávají na iontoměničové pryskyřice, které jsou vestavěny v zařízení pro změkčování vody. Pokud je povrch pryskyřice nasycený ionty vápníku a hořčíku, přestává být zařízení aktivní. Opětovná aktivace iontoměničové pryskyřice se prování roztokem chloridu sodného, kdy se iontoměničová pryskyřice znovu naplní ionty sodíku. Poté je zařízení pro změkčování vody opět připraveno k použití. Roztok chloridu sodného se získá rozpuštěním např. solných tablet a proces se nazývá regenerace.