Impressum

Odpovědný:
Solsan, a.s.
Prvního pluku 8 -10
186 30 Praha
Tel.: +420 224 891 420
infonoSpam@solsan.cz
www.solsan.cz

Správní rada:
Ing. Jan Urbánek (mluvčí)

Zápis:
Krajský obchodní soud v Praze oddíl B, vložka 579

DIČ:
CZ 152 73 105

Webdesign a technická realizace:
PROSEO Media s.r.o.
Sedláčkova 20
301 00 Plzeň

www.proseo.czOdpovědnost
Společnost Solsan a.s. pečlivě zkoumá a vynakládá veškeré úsilí, aby zveřejnila na svých internetových stránkách pouze úplné a správné informace. Nicméně, neexistuje žádná záruka nebo odpovědnost za úplnost, aktuálnost, kvalitu a přesnost informací. Použití těchto informací je výlučnou odpovědností uživatele.


Použití
Veškerý obsah, včetně všech textů, obrázků, grafiky, návrhů, ikon atd. na internetových stránkách společnosti Solsan a.s. je chráněn autorským právem. Jakékoli komerční využití, zejména ukládání do databází, publikování a jakákoli forma komerčního použití bez souhlasu držitele autorských práv je zakázáno.

Společnost Südwestdeutsche Salzwerke AG vlastní všechny značky a loga zveřejněné na internetových stránkách. To se nevztahuje na ty ochranné známky a loga jiných společností, které jsou prezentovány pro informační účely v souvislosti s externí společností. Majitelé těchto značek a loga jsou příslušné společnosti.

Ochranné známky
Použití značek a log společnosti Südwestdeutsche Salzwerke AG a příslušných společností třetími stranami - jakýmkoli způsobem - není povoleno.