Dějiny dobývání soli v lázních Bad Reichenhall

Dějiny

Dějiny dobývání soli v lázních Bad ReichenhallDějiny dobývání soli v lázních Bad Reichenhall


Dobývání soli v lázních Bad Reichenhall má staletou tradici. Nejstarší archeologické nálezy pocházejí z doby bronzové.

Salina Bad Reichenhall je poprvé uváděna v 7./8. století za vlády vévody Theoda II. z rodu Agilolfingů. I bavorští vévodové si byli vědomi jejího významu. Koneckonců pocházela značná část jejich jmění z dobývání soli.

Ve "Staré salině", kde je dnes umístěno muzeum soli, se návštěvník seznámí s dějinami soli z Bad Reichenhallu. Obrazy, miniaturní modely a historické nářadí oživují představu o dějinách.

Salina Bad Reichenhall se neustále přizpůsobovala nejnovějšímu stavu techniky a zvyšujícímu se dobývání soli.

Dnešní provoz reprezentuje moderní průmyslový podnik, který splňuje vysoké nároky na kvalitu.


Od Bavorské jedlé soli až ke značce Alpská sůl

Jako mnoho dalších značkových produktů na tomto světě vděčí i Bad Reichenhaller za svůj "vznik" odvaze a nápaditosti.

Až do třicátých let dvacátého století se sůl ještě prodávala z velkých kupeckých zásobníků. Prostě jste si řekli o půl kila soli, které vám odvážili a zabalili do sáčku. Automatizace vedla k balíčkování soli. A takto vznikla v Bad Reichenhallu ze speciální soli značková sůl Bad Reichenhaller.

S obrovským prodejním a propagačním úsilím se zavedla značková sůl Bad Reichenhaller po celém Německu. VW, brouci a dodávky, zásobovaly ve službách obchodního oddělení Bad Reichenhaller německé potravinové prodejny. Vytvářely se inzeráty - kosočtverec se stal logem čisté přírodní soli.

Počátkem sedmdesátých let se nabídka rozšířila o značkovou jódovou sůl Bad Reichenhaller. Tehdy se považovalo celé Německo za oblast s deficitem jodu. Přídavek jódu měl zamezit vzniku volete. Zvláštní vládní povolení používat jódu jako přísady uvolnilo cestu značkové soli s jódem. Dnes je jódová sůl neodmyslitelnou součástí německé kuchyně. Téměř celý potravinářský průmysl dnes používá soli s jódem. Bad Reichenhaller se tímto stala průkopníkem dnešních "Functional Foods".

Počátkem devadesátých let byl představen nový výrobek: značková jódová sůl s fluorem. A i zde hrál aspekt nedostatku podstatnou úlohu. Vědecké poznatky prokázaly, že fluor podporuje profylaxi zubního kazu. Koneckonců je fluor důležitým stavebním kamenem zdravých zubů. Jeho zavedením v roce 1993 se Bad Reichenhaller opět projevila jako kvalifikovaný odborník na poli "Functional Foods".

Značková sůl Bad Reichenhaller dnes absolutně vede na trhu stolní soli v Německu. Zná ji téměř každý. Špičková kvalita, inovativní myšlení a činnost jsou důvodem, že Bad Reichenhaller bude i nadále synonymem pro sůl. A tahle kompetentnost vedla k dalšímu rozšíření sortimentu o speciality v oboru kořeněných solí. Bylinková, česneková, italská sůl, sůl brambory & hranolky - to vše si vydobylo pevné místo v německých domácnostech a následně i v České republice.