Hornický spolek „Glückauf“ („Zdař Bůh“)

V roce 1885, kdy byl rovněž zprovozněn důl na kamennou sůl v Heilbronnu, byl založen i zapsaný hornický spolek „Glückauf“ („Zdař Bůh“).

Hornický spolek „Glückauf“ („Zdař Bůh“)Hornický spolek „Glückauf“ („Zdař Bůh“)

V roce 1993 vstoupil spolek do „Zemského svazu hornických spolků a hornických hudebních spolků v Bádensku Würrtembersku“ a od té doby se významným způsobem podílí na jeho činnosti.

Smyslem a účelem spolku je pořádat kamarádská a družná setkání a vzdávat zesnulým členům při posledním rozloučení hornickou poctu.

Svátečním úborem spolku je hornický kroj.

Spolek mezi horníky pěstuje a udržuje hodnoty jako tradice a kamarádství.

Zapsaný hornický spolek „Glückauf“ 1885 má dnes přibližně 500 členů.