Kronika

1517

KronikaKronika

ZALOŽENÍ SOLNÉHO DOLU BERCHTESGADEN

V roce 1517 je zahájena ražba štoly Petersberg a tím zakládá knížecí probošt Gregor Rainer solné doly v Berchtesgadenu.

1817

SOLANKOVOD Z BERCHTESGADENU DO REICHENHALLU

První solanka z Berchtesgadenu protéká vrtaným dřevěným potrubím do Reichenhallu. Potrubí je dlouhé 29 km.

1817

VÝSTAVBA SOLIVARU VE FRIEDRICHSHALLU

Württemberký král Vilém I. vydává vedle stavebního povolení pro solivar ve Friedrichshallu souhlas k hloubení šachty. Solivar je ještě téhož roku uveden do provozu.

1883

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI „SALZWERK HEILBRONN AG“

Konsorcium württemberských a frankfurtských bank zakládá společně s několika členy městské rady pod taktovkou Theodora Lichtenbergera společnost „Salzwerk Heilbronn AG“. Kapitálový vklad do společnosti činí 3 milióny marek.

1885

ZAHÁJENÍ TĚŽBY KAMENNÉ SOLI V DOLE V HEILBRONNU

Dne 4. prosince, v den svaté Barbory, patronky horníků, se poprvé těží kamenná sůl v Heilbronnu.

1899

ŠACHTA „KRÁL VILÉM II.“

V Kochendorfu se otevírá nový důl na těžbu kamenné soli, protože solivary nedokážou pokrývat spotřebu. Šachta „Král Vilém II.“ zpřístupnila v hloubce 180 m ložisko soli o mocnosti 25 m.

1926

PROBÍHÁ VÝSTAVBA NOVÝCH SOLIVARŮ V BAD REICHENHALLU

Probíhá výstavba nových solivarů v Bad Reichenhallu na pozemku bývalých plavebních skluzů. V nových solivarech se namísto otevřených odpařovacích pánví poprvé používají uzavřené odpařovače.

1955/56

BAD REICHENHALLER SPEZIAL SALZ

Rozšíření distribuce soli „Bad Reichenhaller SpezialSalz“ na celé Německo.

Sůl z Bad Reicheinhallu může být zakoupena ve všech spolkových zemích Německa od roku 1957.

1970

PRVNÍ VLASTNÍ SLÁNKA

Sůl z Bad Reichenhallu se dostává na stůl v nové formě obalu, v praktické plnitelné slánce. Slánka byla po desetiletí podrobována optimalizacím. Těší se proto do současnosti velké oblibě a stala se identifikátorem značky.

1971

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI "SÜDWESTDEUTSCHE SALZWERKE AG"

Fúze společností "Salzwerk Heilbronn AG" a "Südwestdeutsche Salz AG" do společnosti SÜDWESTDEUTSCHE SALZWERKE AG se sídlem v Heilbronnu.

1984

PODZEMNÍ PROPOJENÍ DŮLNÍCH DĚL V HEILBRONNU A KOCHENDORFU

Dne 18. ledna 1984 se koná historická událost, kterou je prorážka spojovací trasy a tím i propojení dvou dříve samostatných solných dolů: Heilbronn a Kochendorf.

2006

ZAVEDENÍ TĚŽBY SOLI DŮLNÍM STROJEM

Dne 22. května 2006 je v Heilbronnu zahájena těžba důlním kombajnem. Kromě vrtání a odstřelování lze nyní sůl těžit i důlním strojem.

2006

ZVÝŠENÍ KAPACITY MEZISKLADU POSYPOVÉ SOLI

Výstavba nové překládkové haly pro posypovou sůl v areálu heilbronnského závodu s kapacitou cca 75.000 tun.

2010

VÝROČÍ „125 LET SOLNÉHO DOLU V HEILBRONNU“

Na den svaté Barbory dne 4. prosince 1885 byla ze šachty v Heilbronnu vytěžena první tuna soli.

2016

BAD REICHENHALLER: NOVÝ NÁZEV, NOVÝ DESIGN

Kuchyňská značková sůl, kterou zná již několik generací, se nyní nově nazývá Alpská sůl. Modernizace se týká i designu obalu, aniž by však ztratil svou charakteristiku.

2017

VÝROČÍ „500 LET SOLNÉHO DOLU V BERCHTESGADENU“

Žádný jiný aktivní důl v Německu neexistuje tak dlouhou dobu. Historii solného dolu utvářela hlavně těžba soli a obchod se solí. Vrchol oslav nabídlo svatodušní pondělí s tradiční slavností a tisíci hosty, církevními hodnostáři a politiky v Berchtesgadenu.


Podrobnou historii společnosti Südwestdeutsche Salzwerke AG naleznete dále na webových stránkách www.salzwerke.de