Sůl a starší lidé

Nebezpečí omezení soli

Sůl a starší lidéSůl a starší lidé

Hyponatraemie

Starší lidé velmi riskují dietou s velmi nízkým obsahem soli. Hyponatreamie (nízký obsah sodíku v krvi) je nebezpečná a symptomy, které začínají únavou, problémy koncentrace a ztrátou rovnováhy, se mohou rozvinout do zmatenosti a dokonce i komatu, pakliže nejsou podchyceny.

Fyziologie

Při stárnutí celková přítomnost vody v našem těle klesá z důvodu přirozené dehydratace bílkovin ve svalové tkáni. Nadto pomalu ochabuje schopnost ledvin zpětně vstřebat sodík. Tyto a další fyziologické změny se objevují jako část procesu stárnutí dohromady se zvýšeným rizikem nemocí a výslednou medikací, vše pak působí, tak že staří lidé jsou náchylní k nevyváženosti příjmu a výdeje minerálních látek a vody. Obecně také platí, že dieta může vést ke snížení kvality života, např. k izolaci a poklesu fyzických schopností. Nutriční nevyrovnanost pak snadno vede k dehydrataci a hyponatraemii.

Krevní tlak

Mnoho starších lidí omezuje po zralé úvaze svůj příjem soli, kvůli běžně přijímanému názoru, že sůl způsobuje vysoký krevní tlak. Neexistuje přesto žádný důkaz, který by tento názor podpořil a výzkumy z poslední doby ukázaly, že snižování příjmu soli má pouze malý nebo žádný vliv na výsledný krevní tlak (viz stránky Sůl a krevní tlak)

Příjem soli

Nedávné pojednání tvrdí, že polypatie (několik onemocnění u jedné osoby) u starších je často spojena s neadekvátním přísunem sodíku. Zdůrazňuje důležitost zlepšování příjmu tekutin a přílišné neomezování příjmu soli. Běžné akutní patologické stavy jako průjmy nevolnosti (diarrhoea) přispívají k možnosti vytvoření nedostatku sodíku a míní se, že je mnohem důležitější, když se starší lidé nepouštějí do diety s nízkým obsahem soli.

Závěr

Pro starší lidi je důležité zlepšovat příjem tekutin a příliš neomezovat příjem soli. Ani obecné omezování soli ani náhrady za chlorid sodný nejsou nutné pro většinu starších lidí.

paper2-cz[1].pdf