Sůl a voda

Tělo v dokonalém vyvážení

Závisí na ní život

Sůl je základní živina. Bez ní bychom nemohli žít. Lidské tělo obsahuje mezi 50% až 75% vody a mezi 14g /u dětí/ a 250g /u dospělého muže/ soli. Díky těmto látkám fungují rozhodující tělesné funkce jako je metabolismus, přeprava živin a odstraňování látek, které nejsou nadále pro tělo potřebné. Tělo neumí samo vytvářet sůl; jsme proto závislí na jídle, které nám dokáže potřebný příděl zajistit. Zdravé tělo zpracuje za normálních okolností pouze takovou část soli, kterou potřebuje a ledviny pak tělo zbavují případného nadbytku.

Ionty sodíku a chlóru (NaCl)

Sůl se sestává z iontů sodíku a chloridu. Sodík je jednou z látek umožňujících přenos nervových impulsů v celém těle. Jako elektrolyt reguluje elektrické náboje přicházející i odcházející z buněk v těle. Ovlivňuje naši chuť, čich a hmat. Přítomnost sodíkových iontů je nezbytná pro smršťování svalů, včetně největšího a nejdůležitějšího svalu, srdce. Je základem pro fungování přenosu signálů do a z mozku. Bez dostatečného obsahu sodíku by naše smysly byly tupé a naše nervy by nemohly pracovat.

Optimální množství chlóru je rovněž důležité pro zdraví. Chlór je základním prvkem v trávicím procesu. Má určitý podíl na udržování životně důležité rovnováhy pH (kyselin a zásad) v těle. Pomáhá vstřebávání draslíku. Je potřebný k tvorbě kyseliny chlorovodíkové v žaludečních šťávách, která nám pomáhá v žaludku rozložit a trávit potravu, kterou jíme a kontroluje hladinu přítomných bakterií v žaludku. Posiluje schopnost krve přenášet oxid uhličitý z dýchacích tkání do plic.Míra soli/vody

Obsah soli a vody v těle je regulován ledvinami, které jsou řízeny dobře sladěnou hormonovou soustavou. Každý jistě zažil jak toto v jeho těle funguje. Když má tělo nedostatek soli metabolismus reaguje postřehnutelným zvýšením chuti na sůl a vytváří hlad po slaných jídlech. Naproti tomu, když máme přebytek soli v těle, dostáváme velkou žízeň. Tělo tedy zajišťuje větší spotřebu tekutin, čímž může být přebytek soli snadno vyloučen ledvinami.

Závěr

Lidská dobře sladěná tělesná soustava znamená, že jsme schopní snadno zvládnout "příliš mnoho" soli stejně jako "příliš málo" soli. Proto pro zdravé lidi není potřeba snižovat příjem soli.