Bez soli by nebylo života

Bez soli by nebylo životaBez soli by nebylo života

Sůl je nejstarším, a také nejpoužívanějším kořenícím prostředkem na světě; a přece nejde pouze o dobrou chuť. Věta "bez soli by nebylo života" není v žádném případě přehnaná. Pro vitalitu a funkčnost našeho těla je zcela nezbytná.

Mezi 25 minerály prokázanými v lidském těle zaujímá sodík – důležitá součást kuchyňské soli – vedoucí roli. Sůl je životně důležitá pro udržení rovnováhy všech procesů látkové výměny.

Tělo však sůl neustále vylučuje v moči a potu, a protože si jí nemůže samo vytvořit, musíme sůl prostřednictvím potravy tělu dodávat. Proto je překvapivé, že se pouze asi 3% produkce soli používá pro lidskou výživu. A co těch zbývajících 97%?

Sůl je fascinující – má více než 10.000 možností použití!

Použití soli


Sůl pro potravinářský průmysl

Sůl - mraznička minulosti

Naši předkové měli velké problémy s přechováváním potravin, jelikož chladící technika tak, jak je dnes zastoupena v každé domácnosti lednicí a mrazákem, nebyla známa. Využívali zkušenosti, že sůl zvyšuje trvanlivost výrobků.

Ať již maso, ryby nebo zelenina – mnoho potravin se nasolovalo nebo nakládalo do solného láku. Před spotřebováním pak bylo nutné tyto potraviny důkladně proprat ve vodě. Pojem "nakládání" neznamená nic jiného než nasolování.


Sůl - při zpracování uzenin a masa

Před zavedením pěstování řepy a střídání plodin na polích neměli sedláci žádnou možnost, jak si opatřit dostatek krmiva na zimu. Proto byl všechen dobytek na podzim na konci období pastvy poražen a zpracován se solí na uzené nebo naložené maso.

Pro účely nakládání se do pokrmové soli přidává 5 až 6 g dusitanu sodného. Účinek je přesvědčivý: optimální zčervenání masných výrobků, tvorba aroma, ochrana před nebezpečnými bakteriemi a ochrana tuků před oxidací (žluknutím). Dusitanová nakládací sůl je tak zárukou optického a chuťového požitku.


Sůl pro průmyslově-technické obory

Sůl změkčuje vodu

Použití živnostenské soli je nekonečně pestré. Velká oblast úkolů spočívá ve změkčování vody iontovou výměnou. Tvrdá voda vede k nechtěnému usazování vápníku v přístrojích a v potrubích. Spotřeba energie se zvyšuje.

Potřebujeme stále více čistících prostředků. Na skle a nádobí se tvoří šmouhy. Pozitivní stránky při použití regenerační soli pro změkčení vody jsou jasné. Průmyslová zařízení a domácí přístroje mají delší životnost. A výhoda pro životní prostředí je pozoruhodná.

Šetří se energie, ale také prací, čistící prostředky a prostředky péče o tělo.


Sůl jako zachránce života

V lékařství slouží roztoky soli jako život udržující látka nahrazující krev. Velká ztráta krve nebo tělesné kapaliny způsobená nehodou, operací nebo nemocí musí být okamžitě vyrovnána.

Zde pomáhá infuze s fyziologickým roztokem kuchyňské soli. 9 g soli na litr kapaliny odpovídá svou koncentrací lidské krvi a pomáhá tak zachraňovat životy.


Sůl pro zdravá zvířata

I zemědělství potřebuje sůl. Na základě nedostatečného obsahu sodíku v krmných rostlinách se jako příměs do krmiva používá krmná sůl.

U zvířat, která se pasou převážně ve volné přírodě, jako např. dobytek, ovce nebo i zvěř, mají dostatečný přísun sodíku na starost solné lizy.


Sůl dělá módu

Sůl se používá k zušlechťování textilních vláken, především při barvení a potisku látek z celulózy. Sůl zvyšuje průnik barviva a jeho spojení s vlákny.

Vydělávání kůže není možné bez soli. Sůl odebírá vodu z tkání v čerstvé kůži nebo kožešině a zabraňuje působení bakterií.


Bez soli nejde téměř nic

Sůl hraje důležitou roli téměř ve všech oblastech života. Se solí se setkáte při konzervaci střívek pro výrobu uzenin, při výrobě chladící kapaliny vrtacích nástrojů, zušlechtění povrchu při galvanizaci, zmýdelnění tuků, vysoušení topných olejů a benzínů a mnoha dalších oblastech použití.


Posypová sůl - pro bezpečnost na zimních silnicích

Méně nehod díky malému množství soli

Výzkumy prokázaly, že nehodovost na zledovatělých silnicích je šestkrát větší než za normálních silničních podmínek. Proto je na kluzkých zimních silnicích nutné používat posypovou sůl.

Zlepšením sypací techniky, optimalizací plánu použití, zohledněním aktuálních povětrnostních dat a zvýšeným použitím technologie vlhčené soli lze chemické ošetření silnic označit jako šetrné k životnímu prostředí. K efektivnímu ošetření dnes stačí pouhých 10 g soli na m2 oproti dřívějším 40 g a více.


Průmyslová sůl – látková přeměna

Od soli k sodě

Již před tisíci lety byla soda používána k praní, barvení a bělení oděvů a při výrobě skla.

Před asi 200 lety narostla spotřeba sody tak silně, že již nemohla být pokryta z přírodních zdrojů. Když se francouzskému lékaři a přírodovědci Nicolasu Leblancovi podařilo vyrobit sodu z kuchyňské soli, znamenalo to průlom k technické produkci ve velkém. Soda je jako základní látka nutná pro výrobu skla, textilu a čistících prostředků. Mýdlo tak bylo dosažitelné pro každého, což vedlo k větší hygieně; to je jistě také jedním z důvodů, že se délka života v minulém století skoro zdvojnásobila.

Z továrny na sodu pochází také natriumbicarbonat. Ten tvoří základ pro výrobu prášku na pečení, léků, hasícího prášku a mnoho dalších věcí.


Zásaditá elektrolýza – matka umělých hmot

Pomocí elektrického proudu se sůl (NaCl) rozkládá na své složky chlor (Cl2) a sodík (Na). Vynález baterie a vyřešení několika technických problémů bylo předpokladem pro znik procesu označovaného jako zásaditá elektrolýza.

Sloučením uhlíku a chloru vznikne mimo jiné vinylchlorid, výchozí produkt pro jednu z vůbec nejrozšířenější umělou hmotu – polyvinylchlorid (PVC). Dle požadovaných vlastností lze tuto umělou hmotu ušít na míru.

Okenní rámy, vodovodní trubky, izolace kabelů, folie, žaluzie, gramofonové desky, diskety, kreditní karty – ve výčtu by bylo možné libovolně pokračovat.


Louh sodný - druhé dítě elektrolýzy

Vedle chloru (Cl2) vzniká při elektrolýze sodík (Na), ze kterého se spojením s vodou (H2O) vytváří louh sodný (NaOH) a vodík (H2).

Papír, vata a mnoho dalších produktů se skládá ze dřeva. Louh sodný odděluje hlavní složku dřeva, celulózu, od nechtěných komponent způsobujících zažloutnutí papíru.

Louh sodný je však také základem pro mnohé čistící prostředky. Při výrobě mýdla se například stará o zmýdelnění olejů a tuků. I v textilním průmyslu, při výrobě keramiky a v mnoha jiných odvětvích je louh sodný nenahraditelný.


Symbolický strom ukazuje rozmanité úlohy, které sůl dnes plní.

Mnohokrát Vám, milý čtenáři, děkujeme, že jste nám věnoval pozornost až sem. Nyní je pro Vás sůl možná více, než jen halířový produkt, který každodenně používáte. Nyní víte, že sůl hraje důležitou roli v každodenním životě každého z nás, ať již soukromém, nebo pracovním.